софтуер за онлайн магазин
  • Меню

Цени и пакети Seliton 10

ЦЕНИ И ПАКЕТИ ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Какви са Вашите цели в онлайн търговията? Изберете Вашата цел за да разгледате най-подходящия за Вас пакет.

1
 

Старт и развитие
на онлайн магазин

2
 

Продажби в чужбина

3
 

B2B продажби

4
 

Множество
е-магазини

5
 

Единна система
3-в-1

Онлайн магазин + складова система + ПОС система

Ежедневно помагаме на 4000+ търговски фирми от България, Румъния, Турция и Европа да осъществяват своите амбиции.

Не се лишавайте от възможности, вземете платформата, която Ви дава най-богатата функционалност в България!