софтуер за онлайн магазин
  • Меню

Интеграция с външни системи чрез XML

Зареди хиляди продукти в твоя е-магазин без усилие

• Вливаш хиляди продукти в твоя онлайн магазин за минути

• Продуктите може да се извличат от твоята ERP/складова система

• Продуктите може да се извличат от XML фийд на вносител/доставчик с който работиш

• Продуктите може да се извличат от старата ти e-commerce система

• Може да работиш с няколко доставчика (източници на продукти) едновременно

• Автоматично се вкарват снимки, описания, цени, SEO описания и много други детайли за продукта

• Синхронизацията (редовното обновяване) между твоя е-магазин и външата система протича по график

• Имаш свръх подробни отчети

• Имаш супер прецизен контрол

• Модул за XML интеграция вече работи с над 30 външни системи - складови програми от България и чужбина, вносители и производители от България и чужбина, други shopping cart софтуери;

Основна продуктова информация  
Код на продукт
Име на продукт
Единична цена на продукт
Доставна цена на продукт
Количество
Тегло
Дата и час на създаване
Късо описание
Подробно описание
Допълнителна продуктова информация  
Категория на продукта
Производител / марка
SEO заглавие, мета тагове и ключови думи
Специални URL адреси на продукта
Етикети за наличност
Един продукт в множество категории
Снимки на продукти  
неограничен брой картинки към всеки продукт
Категории и подкатегории  
Име на категорията
Описание на категорията
Позиция на категорията
Снимка на категорията
Производители / Марки  
име на производителя / марката
описание на производителя / марката
уеб сайт на производителя / марката
SEO заглавие на производителя / марката
снимка за всеки производител / марката
Свързани продукти  
произволен брой свързани продукти
Варианти на продукти (напр. размери)  
код на варианта
цена на варианта
количество на варианта
тегло на варианта
картинка на варианта
Локални опции  
име на опцията
код на опцията
тип на опцията
стойности на опцията
Продуктови класове  
име на клас
атрибути, които участват в този клас
Атрибути  
име на атрибут
код на атрибут
мярка на атрибут
тип на атрибут
валидатор на атрибут
опции на атрибут
дали участва при търсене и сравнение
дали участва в филтри и вид на филтъра
да се показва в таб / описание
Пълен контрол върху синхронизацията  
Гъвкаво свързване на категории
Гъвкаво свързване на производители / марки
Гъвкаво свързване на продуктови класове
Гъвкаво свързване на атрибути
Гъвкаво свързване на етикети за наличност
Отчет на синхронизациите  
Отчет с всички синхронизации
Подробна история на операциите
Бърз преглед
Допълнителна функционалност  
Защита срещу некоректни данни в складовата програма
Възможност да променяте несинхронизираните полета
Възможност да заключвате полета срещу синхронизация
Автоматично намиране на продукти по продуктов код
Управление на новосъздадени продукти
Управление на изчерпани продукти
Синхронизация от Summer Cart към  
Поръчки към складовата програма